Un nou Doctor în Teologie în rândul clericilor Catedralei istorice a Aradului

În data de 25 septembrie 2018, în cadrul Școlii doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Părintele Arhid. Asist. Univ. Drd. Paul-Tiberiu Ardelean, inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Aradului și arhidiacon al Catedralei Vechi din Arad, și-a susținut teza de doctorat.

Bun cunoscător și susținător al muzicii bisericești locale, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a fost cel care i-a acordat candidatului binecuvântarea arhierească pentru a se înscrie la cursurile doctorale, susținându-l pe tot parcursul acestora.

Sub coordonarea Părintelui Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie clujene, candidatul a elaborat și susținut teza de doctorat cu titlul: „Relevanța tradiției dirijorale în muzica bisericească din spațiul românesc. Exigențe metodologice, vocaționale și spirituale ale dirijorului de cor bisericesc”.

După rostirea rugăciunii, Părintele decan a adresat un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenți, exprimându-și bucuria pentru faptul că are prilejul de a fi gazda unui asemenea eveniment.

În continuare, respectând reglementările în vigoare, Părintele Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea, în calitate de președinte al comisiei de specialitate, a prezentat componența acesteia, după cum urmează: Conf. Univ. Dr. Mircea-Remus Buta (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad); Conf. Univ. Dr. Ciprian Para (Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca); Conf. Univ. Dr. Péter Éva (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) și coordonatorul lucrării, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu (Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca).

După aceasta, Părintele candidat a prezentat teza de doctorat, în cadrul căreia, în primul rând, a subliniat importanța Teologiei în cântarea eclezială, etapele evoluției muzicii bisericești, provocările și perspectivele acesteia în baza și contextul Tradiției Bisericii, iar în al doilea rând, a prezentat câteva dintre direcțiile pe care trebuie să le urmeze dirijorul de cor bisericesc în devenirea lui, precum și perspectivele privind rolul dirijorului de cor în dezvoltarea cântării corale bisericești, cu toate implicațiile, tendințele și provocările existente.

În concluziile prezentării, Părintele candidat a subliniat faptul că „lucrarea de față reprezintă un mănunchi de căutări interioare, de sentimente de bucurie sufletească”, pentru ceea ce înseamnă muzica bisericească în viața sa, atât ca slujitor al Altarului din treapta diaconiei, cât și ca dirijor de cor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. În continuare, Părintele afirma că: „Teologia și Muzica bisericească m-au însoțit duhovnicește, deschizându-mi noi direcții de interpretare, atât muzicală, cât și spirituală. Nu aș fi înțeles multe sensuri ale interpretării corale dacă nu mi-ar fi fost Teologia reazem. Aceste două mari deziderate, Muzica eclezială și Teologia reprezintă realitatea și expresia cea mai frumoasă pentru fiecare creștin, care îl caută pe Dumnezeu și care Îl lasă pe Acesta să Se sălășluiască în inima lui”.

După terminarea prezentării, a urmat citirea referatelor membrilor comisiei, iar apoi sesiunea de întrebări și răspunsuri, în urma căreia comisia a constatat că au fost îndeplinite toate normele legale și academice pentru a i se conferi candidatului titlul de Doctor în Teologie.

Pe lângă membrii familiei Părintelui candidat, la acest eveniment au luat parte mai mulți reprezentanți ai Arhiepiscopiei Aradului, dintre care amintim: Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Pr. Drd. Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, care alături de Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan și Pr. Drd. Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, au rostit câte un laudatio, Protos. Lect. Dr. Nicolae Tang, Pr. Prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, Pr. Dr. Sebastian-Paul Orădan, secretar în cadrul Protopopiatului Arad,  colegii de la Catedrala Veche și de la Facultatea de Teologie din Arad, precum și alți preoți și credincioși apropiați Părintelui.

La final, în Paraclisul din incinta facultății, Părintele candidat a depus jurământul, după care a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care l-au susținut în acest demers academic.

Pr. drd. Vlad – Sergiu Sandu