ICOANE

1Sfântul Ioan Botezătorul (icoană din argint 1864)

2Mântuitorul Iisus Hristos (icoană împărătească-iconostas, pictor Ioan Zaicu)

3Maica Domnului (icoană împărătească-iconostas, pictor Ioan Zaicu)

4Sfântul Ioan Botezătorul (icoana hramului-iconostas, pictor Ioan Zaicu)

5Sfântul Nicolae (icoană-iconostas pictor Ioan Zaicu)

6Ușile împărătești (Bunavestire, pictor Ioan Zaicu)

7Ușile împărătești (detaliu, Maica Domnului, pictor Ioan Zaicu)

8Ușile împărătești (detaliu, Arhanghelul Gavriil, pictor Ioan Zaicu)

9Maica Domnului cu Pruncul (Tronul Arhieresc, partea stângă)

10Punerea în Mormânt (icoană pictată pe lemn, a doua jumătate a sec. XIX, donator Episcopul Procopie Ivașcovici)

11„Iată Omul!” (icoană pictată pe lemn, a doua jumătate a sec. XIX, donator Georgie Cucu)

12Purtarea Crucii (icoană pictată pe lemn, a doua jumătate a sec. XIX, donator Mihail Cioban cu soția sa)

13Răstignirea (icoană pictată pe lemn, a doua jumătate a sec. XIX, donator Georgie Constantini cu soția sa Carolina)

14Coborârea de pe Cruce (icoană pictată pe lemn, începutul sec. XX, pictor Bartolomeu Delliomini)

15Drumul Crucii-întâlnirea cu Maica Domnului (icoană pictată pe lemn, începutul sec. XX)

16Răstignirea (icoană pictată pe lemn, începutul sec. XX)

17Detaliu din iconostas (sculptor Mihai Ianici)