13

Corul mixt „Armonia” s-a constituit pe data de 20 iulie 1919, cu ocazia prăznuirii Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul, din iniţiativa şi entuziasmul unor cadre didactice şi intelectuali români arădeni, ai vremii. Fondatorul acestei formaţiuni corale, a fost revizorul şcolar, la acea vreme, Iosif Moldovan, iar primul dirijor a fost cunoscutul Profesor şi compozitor Atanasie Lipovan. Primele răspunsuri liturgice date de către acest cor la Liturghia arhierească, au avut loc pe data de 12 iulie 1925, cu ocazia instalării la Arad, în Scaunul arhieresc, a vrednicului de pomenire Episcopul Grigorie Comşa. În cei zece ani de păstorire, Episcopul Grigorie Comşa, fiind cunoscut ca episcop misionar, a fost însoţit de corul „Armonia”  aproape în toate misiunile şi vizitele canonice pe care le-a făcut pe întreg cuprinsul eparhiei Aradului.

În afara repertoriului de muzică bisericească, corul „Armonia”  a interpretat şi muzică de factură laică. A interpretat Opereta „Crai Nou”, de C. Porumbescu şi „Crăiasa Ielelor” de N. Gade, lucru consemnat de presa vremii ca fiind una din cele mai frumoase pagini culturale realizate de formaţia corală „Armonia”.

În perioada interbelică corul „Armonia”, a participat la diferite acţiuni culturale cum ar fi: Concursurile de coruri ale Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor din judeţul Arad, manifestări desfăşurate între anii 1930-1933.

De remarcat este faptul că în perioada celui de-al doilea război mondial, cu toate greutăţile pricinuite de desfăşurarea lui, corala nu şi-a întrerupt activitatea niciun moment.

Desigur, odată cu instaurarea regimului comunist în România şi promulgarea noii Legi a Învăţământului şi Cultelor, în toamna anului 1948, activitatea corului a continuat doar în biserică, dat fiind faptul că acea lege prevedea despărţirea Şcolii de Biserică. Însă cu toate interdicţiile impuse de regimul comunist din România după anul 1948, corul „Armonia”, şi-a desfăşurat activitatea, şi până la Revoluţia română din 1989, a marcat întreaga existenţă prin două concerte aniversare: unul în anul 1955, la împlinirea a 35 de ani de activitate neîntreruptă, iar altul în anul 1974, la împlinirea a 55 de ani de activitate rodnică, omagiindu-se strădaniile şi performanţele coralei catedralei Aradului şi a slujitorilor altarului acesteia. După revoluţia din decembrie 1989, s-au produs şi în această formaţie corală schimbări de natură atât numerică, cât şi valorică.

La pupitrul acestei formaţii de prestigiu şi-au desfăşurat activitatea dirijorală nume importante în arealul muzicii corale româneşti. Primul dirijor a fost profesorul Atanasie Lipovan, (1919-1925), cel care a pus bazele corului. Acestuia, i-a urmat profesorul Ioan Lipovan (1926-1963) care a activat în faţa acestei formaţii, perioada cea mai lungă de 37 de ani. Cel de-al treilea corifeu la cârma formaţiei corale a fost Părintele Ioan Şerb (1963-1990). De remarcat este faptul că aceşti trei mari dirijori şi compozitori au realizat prin râvna şi probitatea lor profesională un număr de 71 de ani, puşi în slujba Bisericii ortodoxe arădene, a corului „Armonia”, şi a preamăririi lui Dumnezeu, prin interpretarea de excepţie, cu măiestrie şi profesionalism, a pieselor corale din repertoriu.

Din anul 1990, s-au perindat la pupitrul formaţiei, dirijori consacraţi, însă nu au stat mai mult de doi sau trei ani, după cum urmează:

  • Aurel Ghender – 1990-1991
  • Doru Şerban – 1991-1993
  • Gheorghe Flueraş – 1993-1994
  • Dan Boar – 1994-1996
  • Nicolae Stan – 1996-1997

Iar din anul 1997 şi până în prezent formaţia este dirijată cu măiestrie şi mult profesionalism de către domnul profesor Ovidiu Boar, tenor în Corul academic al Filarmonicii de Stat din Arad. Sub bagheta actualului dirijor, formaţia corală mixtă „Armonia”, a trecut prin transformări de natură numerică, dar în special prin transformări de natură calitativă, în ceea ce priveşte abordarea şi interpretarea repertoriului atât religios cât şi laic-folcloric.

Tot în această perioadă formaţia a mai organizat încă trei concerte omagiale, în anii 1999, 2004 şi 2009, la împlinirea a 80, 85 şi respectiv 90 de ani de activitate rodnică în catedrala istorică a Aradului.

Jertfelnicia coriştilor, coroborată cu măiestria dirijorului, au fost răsplătite cu numeroasele premii şi diplome pe care formaţia le-a primit de-a lungul timpului, şi aş aminti aici cel mai important premiu obţinut la Patriarhia Română, corul „Armonia” reprezentând atunci Arhiepiscopia Aradului şi Mitropolia Banatului, la concursul coral de interpretare „Lăudaţi pe Domnul”, desfăşurat la Bucureşti, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a celorlalţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod.

N-au lipsit din activitatea coralei, zecile şi poate chiar sutele de misiuni organizate pe întreg cuprinsul eparhiei Aradului, şi nici pelerinajele pe la mănăstirile din Patriarhia Română.

Actualmente, corala mixtă „Armonia”, are în repertoriu nu mai puţin de 6 Sf. Liturghii, de diferiţi compozitori: Gavriil Musicescu, Ioana G. Comăneşti, Gheorghe Cucu, Ioan D. Chirescu, Nicolae Lungu şi Trifon Lugojan.

Corala „Armonia”, a fost şi rămâne făclia artei corale româneşti din zona de vest a ţării aprinsă în urmă cu aproape 100 de ani, şi transmisă din generaţie în generaţie, aducând nouă tuturor, pacea, liniştea şi mângâierea sufletească.