ANTIMISE

1Antimis din vremea episcopului Pavel Nenadovici (1742-1749)

2Antimis (1832) purtând semnătura episcopului de Vârşeţ Maxim Manuilovici

3Antimis (1915) din vremea episcopului Ioan I. Papp

4Antimis (1939) din vremea episcopului armatei Partenie Ciopron

5Antimis (1942) din vremea episcopului Andrei Magieru

6Antimis (1948) emis cu prilejul reîntregirii Bisericii Românești din Transilvania