CĂRȚI DE PATRIMONIU

1Ideea Concionum in Iesaiam Prophetamad Populum Excudebat Petrus Aubertus, Abraham Sculteti, Genevae, 1618 (Limba latină)

2In S. Jacobi Apost. Epistolam Catholicam-explicatio, Davide Pareo, Heidelbergae, 1621 (Limba latină)

3Epistolae, Marcus Tullius Cicero, 1685 (Limba latină)

4Liturghier, 1736 (Limba slavonă)

5Breviar de rit catolic, 1744 (Limba latină)

6Philosophia Mentis et sensuum, opera et studio, Josephi Zanchi, Tipografia Imperială, Viena, 1753 (Limba latină)

7Orationes (tomustertius), Marcus Tullius Cicero, Tipus Regale Universitatis, Tirnavie, 1776 (Limba latină)

8Thesaurus Linguae Latinae Usibus Germanorum, Suntum Engelhardi Beniaminis Suikerti, Leipzig, 1796 (Limba latină-germană)

9Opera ad philosophiam criticam vol. II, Immanuel Kant, Impensis Engelhart Beniamin Schwickerti, Leipzig, 1797 (Limba latină)

10Slujba Acatistului, Braşov, 1801 (Limba slavonă)11Ceaslov, Buda, 1807 (cu caractere chirilice)

12Adunare de lucruri moraliceşti de folos, partea I, Dositei Obradovici, Buda, 1808 (Traduse de Dimitrie Ţichindeal, cu caractere chirilice)

13Epitomul sau scurtă lămurire, Dimitrie Ţichindeal, Tipografia Universităţii Ungariei, Buda, 1808 (cu caractere chirilice)

14Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, Culese de Petru Maior, Tipografia Crăiască a Universității Ungariei, Buda, 1809 (cu caractere chirilice)

15Colecţiune de cântări bisericeşti (antologhion), Buda, 1814 (cu caractere chirilice)16Catavasier, Tipografia Universităţii Ungariei, Buda, 1818 (cu caractere chirilice)

17Metaphysica applicata, Johann Imre Trattner, 1821 (Limba latină)

18Octoih sau Catavasier, Pesta, 1826 (cu caractere chirilice)

19Răspundere la cârtirea cea ……, Damaschin Bojinca, Buda, 1828 (cu caractere chirilice)

20Filosofia cuvântului şi a năravurilor adică logica şi etica elementare, Eufrosin Dimitrie Poteca, Tipografia Universităţii Ungariei, Buda, 1829 (cu caractere chirilice)

21Antropologia sau scurte cunoştinţe despre om, Palea Vasic-Uigurian, Buda, 1830 (cu caractere chirilice)