Istoricul în date al Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru (Catedrala Veche)

Cronologie

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

1855 – alegerea locului pentru construirea bisericii.

1856 (7/9 noiembrie) – episcopul Procopie Ivașcovici emite circulara cu nr. 870 prin care instituie colecta publică în vederea strângerii de fonduri pentru construcția noii catedrale.

1857 (ianuarie) – se prezintă episcopului, planul bisericii.

1861 – încep lucrările de construcție la noua catedrală ortodoxă a românilor din Arad, sub conducerea arhitectului Antoniu Zigler.

1865 (17 septembrie) – târnosirea noii biserici și anexarea la Episcopia Aradului a unei părți din Banat în contextul reactivării Mitropoliei Ortodoxe Române a Ardealului.

1876 – se construiește edificiul din dreapta Catedralei (spre str. I. Mețianu), din inițiativa episcopului Ioan Mețianu și care va servi ca locație pentru Institutul Pedagogic-Teologic (1876-1885).

1885 – se construiește edificiul din stânga Catedralei (spre str. V. Goldiș) din inițiativa aceluiași episcop și cu directa sa implicare.

1902 – se încep lucrările de zidire a „Casei Naționale” din Pârneava, sub conducerea arhitectului Emil Tabakovits, inaugurarea făcându-se la 12 octombrie, același an.

1906 – se încep ample lucrări de reparații la biserică, sub episcopul Ioan Ignatie Papp, sfințirea lucrărilor făcându-se în ajunul sărbătorii Crăciunului din același an.

1907 – se reconstruiesc turle inițiale, de la orologiu în sus.

1920-1921 – lucrări de renovare, sub același episcop, finalizate la Crăciunul anului 1921. La binecuvântarea lucrărilor participă toți ierarhii Mitropoliei Ardealului în frunte cu mitropolitul Nicolae Bălan.

1955 – reparații capitale la exteriorul bisericii, sub episcopul Andrei Magieru, sfințirea lucrărilor făcându-se în 16 octombrie, același an.

1957-1959 – se executată pictura interiorului bisericii, de către pictorul bisericesc din Banat, Anastase Demian, sub directa implicare a episcopului Andrei Magieru, cheltuiala fiind acoperită din donaţiile credincioşilor şi cu ajutor din partea Centrului Eparhial.

1961 – ample lucrări de renovare a interiorului bisericii: electrificare, curățare a picturii, a iconostasului, tronurilor și strănilor, sub episcopul dr. Nicolae Corneanu.

1966 – se construiește veșmântarul din partea dreaptă a altarului.

1969 – reparații exterioare, introducerea încălzirii centrale, pictarea pe frontispiciul catedralei a trei icoane în frescă: Mântuitorul, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, de către pictorul Eremia Profeta, sub episcopul Teoctist Arăpașu.

1969 – se zidește veșmântarul din partea stângă a altarului.

1975-1976 – ample lucrări de renovare a exteriorului bisericii, sub episcopul dr. Visarion Aștileanu.

1991 – se montează pe frontispiciul catedralei cele trei icoane în mozaic: a Mântuitorului, a Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul.

1992 – lucrări de renovarea a interiorului și exteriorului catedralei, sub îndrumarea Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, binecuvântarea lucrărilor făcându-se la sărbătoarea Crăciunului din același an.

2003 – lucrări de renovare a acoperișului și de repictare, în parte, a pridvorului, sub îndrumarea Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, sfințirea lucrărilor oficiindu-se la data de 25 decembrie, același an.

2004 – se renovează iconostasul.

2011 – curățare și reparații la pereții bisericii în exterior și vopsiri la acoperiși și turle.

2015 – lucrări de reabilitare concretizate în amenajarea curții, refacerea zidurilor de incintă a complexului Catedralei, restaurarea ușilor de la cele trei intrări precum și a ancadramentului de piatră, construirea unui lumânărar din zid, restaurarea celor două troițe, renovarea sălii de cor, amenajarea unui spațiu adecvat pentru arhiva și biblioteca parohiei, inventarierea și evidențierea bibliotecii și parțial a arhivei și pe suport electronic, prin purtarea de grija a Î.P.S. Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu.