DĂRUIRE ȘI RESTAURARE

Începând din aprilie 2014, Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, a fost așezată sub coordonarea unei noi administrații parohiale, în persoana Preacucernicului Părinte Traian-Ioan Micoroi. La scurt timp, întregul ansamblu arhitectonic al Catedralei istorice a Aradului a intrat într-un amplu proces de restaurare. Totodată, patrimoniul cultural-liturgic a fost revalorificat, evidențiat și așezat la loc de cinste ca o mărturie vie a legăturii cu trecutul și a responsabilității față de prezent și de viitor. În acest sens, biblioteca parohiei care cuprinde cărți de patrimoniu și alte multe lucrări teologice și istorice valoroase, a intrat într-un complex proces de organizare. De asemenea, obiectele liturgice, care coboară pe firmamentul istoriei până în sec. XVIII, au fost restaurate dimpreună cu unele creații iconografice de certă valoare patrimonială.

În ceea ce privește ansamblul arhitectural, au fost efectuate ample lucrări de structură și infrastructură, de amenajări interioare, așa încât, întregul spațiu aferent Catedralei Vechi a dobândit o înfățișare nouă, în conformitate cu valoarea istorică și arhitecturală a clădirilor. Enumerăm cronologic lucrările efectuate din aprilie 2014:

 1. Renovarea și reamenajarea biroul parohului, a bibliotecii şi a arhivei prin lucrări de igienizare, reparaţii pereţi şi pardoseli, înlocuit uşi şi ferestre, înlocuit calorifere, refăcut instalaţia electrică, zugrăvit, confecţionat şi montat poliţe pentru documente, reviste şi cărţi (2014).
 2. Amenajarea a două spații ca magazii pentru lucrurile bisericii: acoperăminte, prapori, butoaie pentru aghiazmă etc. (2015).
 3. Renovarea sălii corului/sala de festivități a parohiei – lucrări de reparaţii capitale la pereţi și acoperiş; vopsit tâmplărie; refăcut instalaţia electrică şi zugrăvit (2015).
 4. Inventarierea cărţilor şi revistelor existente în arhiva şi biblioteca parohiei, pe suport electronic (2015).
 5. Restaurarea și evidențierea patrimoniului liturgic-bisericesc: obiecte liturgice (potire de argint, sfeșnice de argint, candele etc.); icoane; veșminte arhierești; mitre și antimise (2015).
 6. Reabilitarea și amenajarea curții interioare prin lucrări de infrastructură; refacerea instalațiilor de scurgere menajeră și pluvială; instalații de irigat; montat pavaj; amenajarea spațiului verde; achiziționarea de bănci noi pentru curtea bisericii; reabilitarea și punerea în funcție a unei fântâni aflată pe axul altarului, precum și racordarea ei la peisajul arhitectural al Catedralei Vechi; refacerea zidurilor de incintă prin confecționarea unui gard de fier forjat, precum și a porților de la cele două intrări, cu respectarea întocmai a vechii lor arhitecturi; repararea și zugrăvirea zidurilor interioare ale clădirii din partea dreaptă (sud) a catedralei (2015).
 7. Construirea unui lumânărar din zid în partea dreaptă a catedralei, construcția preluând teme arhitecturale din structura și arhitectura bisericii (2015).
 8. Restaurarea celor două troițe și reamplasarea lor într-un spațiu potrivit al curții (2015).
 9. Restaurarea ușilor de lemn de la cele trei intrări ale bisericii, precum și a ancadramentelor de piatră (2015).
 10. Renovarea și refacerea birourilor oficiului parohial finalizate prin: sală de ședință/recepție, unde s-a conceput și amenajat o galerie de tablouri cu portretele episcopilor, preoților și diaconilor care au slujit de-a lungul timpului în catedrala istorică a Aradului; sală de primire; secretariat și baie de serviciu (2016).
 11. Restaurarea întregului mobilier al parohiei: scaunele din sala de festivități (sala corului) și din sala de ședințe, precum și a corpurilor de bibliotecă și a dulapurilor (2016).
 12. Restaurarea a șapte icoane picate pe lemn, din patrimoniul catedralei, de o mare valoarea artistică și religioasă și repunerea lor în spațiile aferente (2016).
 13. Recuperarea și restaurarea „Chivotului lui Bosioc” (1899), obiect cu valoare de simbol în istoria Catedralei Vechi, o piesă arhitecturală de excepție, un element integrator al ansamblului arhitectural al interiorului catedralei și al Sfântului Altar, în mod particular (2016).
 14. Restaurarea Mormântului Domnului, obiect de cult și element arhitectural de mare importanță în istoria catedralei, a vieții liturgice și a ansamblului sculpturilor în lemn din interiorul bisericii (2016).
 15. Confecționarea a două tetrapoade (proschinitare) în pronaosul bisericii, după forma și modelul Tronului Maicii Domnului de pe solee, precum și a două rame-avizier cu suport pentru icoane (2016).

DSC_0041 copyDSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0022 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0055DSC_0042

DSC_0064

DSC_0048

DSC_0045

DSC_0073DSC_0070DSC_0071

DSC_0029DSC_0020DSC_0027
DSC_0037 DSC_0038