Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului reprezintă un spațiu bisericesc-liturgic și duhovnicesc de primă importanță în devenirea comunității arădene de-a lungul secolelor. Identificată fiind cu actuala Parohie Ortodoxă Română Arad-Centru, a reprezentat întotdeauna coloana de lumină și de cultură eclesiastică, dar și de experiență spirituală pentru generații întregi de creștini ortodocși din această parte de țară. În devenirea istorică a comunității arădene, Catedrala Veche a fost centru al slujirii episcopilor Aradului și loc al manifestării culturale și naționale a multor intelectuali arădeni de marcă.
În prezent, Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru, prin slujitorii ei, caută să valorifice moștenirea istorică, bisericească și culturală pe care a dobândit-o în decursul timpului, manifestându-se dinamic și creator într-o lume în plină schimbare. În acest sens, programul liturgic și bisericesc, precum și întregul ethos pe care îl manifestă comunitatea parohială a parohiei noastre, vine în întâmpinarea aspirațiilor și căutărilor spirituale ale credincioșilor ei în special și ale omului contemporan în general.

Întreaga activitate bisericească-liturgică și filantropic-culturală din cadrul parohiei noastre este așezată sub binecuvântarea IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului și în slujba transmiterii valorilor nepieritoare ale Evangheliei lui Hristos și a spiritualității Bisericii Ortodoxe în inimile credincioșilor noștri. Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului, rămâne astfel un spațiu deschis rugăciunii, reflexiei și regăsirii personale, dialogului interpersonal și apropierii omului de Dumnezeu.

Pr. Flavius-Axente Petcuț

Parohul Catedralei Vechi