Pr. Traian-Ioan MICOROI

Stefan   19th April 2016   Comments Off on Pr. Traian-Ioan MICOROI

1

S-a născut la data de 18 martie 1955, în localitatea Olari, județul Arad, fiind al patrulea copil al soţilor Lazăr și Maria Micoroi.

Între anii 1962-1970 urmează școala primară și gimnazială în comuna natală.

Primind o educaţie cu caracter profund religios şi patriotic, în dragoste față de Dumnezeu și țară, se decide să urmeze carieră ecleziastică, drept pentru care în toamna anului 1970 se înscrie la examenul de admitere la Seminarul Teologic din Caransebeș. Timp de cinci ani (1970-1975) urmează această prestigioasă școală, după care promovând examenul de admitere la Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, satisface stagiul militar cu „termen redus”. Apoi urmând cei patru ani de studiu (1976-1980), obține titlul de licențiat în teologie, la disciplina Cântare bisericească și ritual liturgic, sub îndrumarea Arhid. prof. Ion Popescu, cu teza despre „Gavriil Musicescu. Viața. activitatea şi contribuţia sa la dezvoltarea muzicii noastre bisericeşti”. Tot în perioada studenției urmează cursurile Școlii de Arte din Sibiu la secțiile Canto (1977-1980) și Dirijat (1977-1979), fapt care îi permite să înjghebeze, să instruiască și să conducă un grup vocal alcătuit din studenţi, colegi, alături de care va efectua numeroase activităţi misionare în special în Arhiepiscopia Sibiului, adeseori însoţindu-l pe vrednicul de pomenire Mitropolitul dr. Nicolae Mladin la hramuri de mănăstiri şi biserici, la sfințiri de biserici, binecuvântări de lucrări şi la diferite festivităţi cu caracter bisericesc şi patriotic.

În vara anului 1980 susţine şi promovează examenul de capacitate preoțească, prilej cu care episcopul dr. Visarion Aștileanu remarcându-i calităţile vocale, îl reţine la Centrul eparhial în postul de Gestionar custode de sală, cu perspectiva numirii într-un post de Diacon catedral.

În 1981 se căsătorește cu Antoneta-Stela Jivan, iar în ziua de 8 septembrie 1981, la hramul Sf. mănăstiri din Arad-Gai, este hirotonit diacon.

La data de 23 septembrie 1984 prin grija Inaltpreasfinţitului Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu este hirotonit preot de către preasfinţitul Arhiereu-Vicar Gherasim Hunedoreanul în biserica din localitatea natală și numit preot catedral.

La data de 01 octombrie 1990 este transferat la Parohia Arad Centru, iar din aprilie 2014 este numit preot paroh la aceeaşi unitate.

La data de 01 noiembrie 1988 Preasfințitul Episcop dr. Timotei Seviciu îl numeşte consilier administrativ-bisericesc la Centrul eparhial, funcţie pe care o deţine până la data de 01 septembrie 2013, desfășurând o activitate administrativă exemplară.

Începând cu toamna anului 1990 predă disciplina Religie la Liceul „Elena Ghiba Birta” din Arad, până în 1995.

În perioada 1999-2000 activează ca asistent la catedra de Muzică bisericească a Facultății de Teologie din Arad.

Pe lângă cele amintite mai sus, se adaugă la bogata sa activitate administrativă și pastoral-misionară și alte realizări, astfel:

  1. Înființarea, la începutul anului 1990, împreună cu Prof. Mircea-Remus Buta a Corului de Tineret al Catedralei Vechi;
  2. Reconstrucția şi extinderea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cimitirul „Pomenirea”;
  3. Introducerea sistemului de încălzire pe bază de gaze naturale la Catedrala Veche, biserica parohială, Sala de festivităţi şi birourile parohiei, în perioada 2011-2012;
  4. Dotarea celor două biserici în perioada 1990-2015 cu 135 rânduri de veşminte, 5 potire cu cupa din argint, acoperăminte în biserici, diferite obiecte de cult;
  5. Dotarea clopotelor Catedralei Vechi cu sistem nou de acţionare mecanică în 1990 şi electronică în 2004;
  6. Aranjamentul muzical al clopotelor de la Catedrala Nouă „Sfânta Treime”;
  7. Tipărirea Antologhionului în două volume, în anul 2007. Încredințarea acestei lucrării, a avut drept motiv „priceperea și râvna Preacucerniciei Sale legate de slujirea și cântarea bisericească”, lucru mărturisit de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei al Aradului în prefața Antologhionului.

Tot de numele părintelui se leagă revigorarea stranei Catedralei Vechi prin cooptarea unor tineri teologi, în număr de cinci, evidențiind prin aceasta dragostea și responsabilitatea sa față de tradiția și cântarea locală.

În anul 2010 i se încredinţează îndrumarea și coordonarea Asociației femeilor creștin-ortodoxe „Cuvioasa Paraschiva” de pe lângă Parohia Arad Centru.

Întreaga sa osteneală în „ogorul Domnului” este pusă în valoare și de distincțiile primite în activitatea preoțească, astfel: în 1989 este distins cu rangul de iconom; în anul 1991 este ridicat de rangul de iconom-stavrofor, iar în anul 2005 primește crucea patriarhală.