Pr. Dr. Cristinel IOJA

Stefan   16th May 2016   Comments Off on Pr. Dr. Cristinel IOJA

4

Născut în data de 09 martie 1974 în Lipova, judeţul Arad din părinţii Gheorghe şi Aurica, buni credincioşi ai Bisericii.

Studiile gimnaziale le face în orașul natal după care urmează Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeş (1990-1995), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad (1995-1999) cu licenţa elaborată la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, Studii Aprofundate în cadrul Secţiei Sistematice cu lucrare de disertaţie la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (1999-2000), studii de doctorat la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din Bucureşti sub coordonarea Pr. Prof. Acad. Dumitru Popescu (2002-2007). Susţine teza de doctorat Raţiune şi Mistică în Teologia Ortodoxă în anul 2007 la Universitatea Bucureşti. În anul 2005 este membru în Grantul de cercetare Leonardo Da Vinci intitulat Formare de formatori în studii misiologice şi ecumenice, cu stagiu de cercetare la Oslo (Norvegia), primul grad internaţional de cercetare din teologia ortodoxă română.

În ce privește activitatea sa academică, parcurge următoarele stadii: preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad (2000-2002), asistent universitar (2002-2006), lector universitar (2006-2009), conferenţiar universitar (2009-2013), profesor universitar (2013), conducător de doctorat, doctor habilitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti (2014) în Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Ocupă funcția de  Preşedinte al Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (2012-2016).

Parcursul clerical începe cu treapta de cântăreţ bisericesc (1997-2004). Sub directa sa implicare a fost construită Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad (2002-2004). În anul 2014 este numit preot slujitor la Parohia Arad-Centru de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Pentru întreaga sa activitate academică și științifică precum și pentru recunoașterea sa pe plan național și internațional, este distins de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei, cu cel mai înalt grad în preoție: iconomstavrofor (2015).

Activitatea ştiinţifică:

A) Cărţi autor unicRaţiune şi mistică în Teologia Ortodoxă (teză de doctorat), Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, 467 p.; Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, 329 p.; Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2008, 417 p.; Dogmatică şi dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe Române în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, Editura Marineasa, Timişoara, 2008, 615 p.; Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, Timişoara 2010, 330 p.; O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Prouniversitaria, București, 2013, 622 p.;

B) Cărţi co-autor: Teologie şi viaţă. Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, 197 p.; Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară: o perspectivă ecumenică, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, 621 p; Hristos, Biserică, Misiune. Relevanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), redactori Pr. Dr. Lucian Pietroaia, Pr. Drd. Ninel Ţugui, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011, 150 p.;  Apologetica ortodoxă, vol. I, Adrian Lemeni, Răzvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Romana 2013, 327 p.; Apologetica ortodoxă vol. II, Adrian Lemeni, Răzvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Româna, 2014, 408 p.

Demnă de notat este și activitatea sa ştiinţifică:

1) co-fondator al Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi din care fac parte profesori de teologie dogmatică ortodoxă la nivel mondial (Europa, America, Asia);

2) Autor a 6 cărţi de unic autor şi 5 cărţi de co-autor, a peste 60 de studii de specialitate şi peste 100 de articole;

3) Participant invitat cu referat la peste 40 de simpozioane naţionale şi internaţionale, susţinând conferinţe la marile Congrese teologice ale Patriarhiei Române, la cele mai importante simpozioane organizate de Facultăţile de Teologie din ţară (Bucureşti, Cluj, Sibiu, Craiova s.a.) şi de centre teologice din străinătate: Oslo (2005), Bruxelles (2011), Tesalonic (2011), Geneva (Consiliul Mondial al Bisericilor (2012), Sofia (2013);

4) Organizator a peste 20 de simpozioane naţionale şi internaţionale pe teme teologice cu invitaţi din ţară şi străinătate, coordonator a peste 15 volume de studii de specialitate în Teologie;

5) Redactor şef al revistei Teologia, revistă recunoscută în Patriarhia Română și în învățământul universitar românesc; redactor al săptămânalului pastoral-misionar Calea Mântuirii, editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad;

6) Membru în peste 25 de Comisii de Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, specialitatea Teologie Dogmatică;

7) Co-autor al Manualului de Apologetică Ortodoxă pentru Facultăţile de Teologie la nivelul Patriarhiei Române, precum şi a Manualelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă şi Misiologie. Coordonator al textelor de doctrină (dogmatică) din cadrul Dicţionarului de Teologie Ortodoxă al Facultăţilor din Patriarhia Română;

8) Distins cu Diploma şi Placheta Omagială „Pr. Prof. Dumitru Stăniloae” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (2013).