Articole

Naşterea Domnului

Naşterea Domnului

Prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu în chip de om, s-au dezlegat toate legăturile ce ţineau în întuneric şi în moarte pe omul cel căzut în păcat, deschizându-se pentru acesta uşile raiului. Imnografia şi iconografia praznicului Naşterii Domnului ilustrează semnificaţia spirituală a lui, care este mântuirea.

mai multe informaţii >

Postul

Postul

"Nu numai cu paine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4,4).
Sfinţii, mărturisitori ai lui Hristos, ne îndeamnă să adaugăm postului deprinderea rugăciunii, ca mijloc de dialog permanent cu Dumnezeu.

mai multe informaţii >

Rugaciunea

Rugaciunea

„Rugaţi-vă neîncetat!”(I Tesaloniceni. 5, 17)
A te ruga cu adevărat înseamnă să-ţi îndrepţi gândul şi cugetul spre neîntrerupta aducere-aminte de Dumnezeu.

mai multe informaţii >

Credinţa

Credinţa

Mărturisirea credinţei constituie condiţia indispensabilă a intrării şi a rămânerii în Biserică.
"Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: mută-te de aici, dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă" (Matei 17, 20)

mai multe informaţii >

Unitatea Bisericii

Unitatea Bisericii

Cred într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. (Crezul - Simbolul Credinţei)
Unitatea Bisericii este un dar de sus, primit de la Dumnezeul iubirii veşnice.

mai multe informaţii >

Anul Nou

Anul Nou

La cumpăna dintre ani trebuie să ne întrebăm, dacă am rămas permanent pe drumul duhovnicesc al existenţei noastre sau am uitat de Mântuire, dezgropând şi reînviind lumea cea veche şi intrând în coordonatele ei malefice?

mai multe informaţii >

Boboteaza

Boboteaza

Sărbătoarea Bobotezei este şi numită praznicul arătării Domnului, Care a venit la râul Iordan şi a mijlocit, prin botezul Său, descoperirea Treimii.

mai multe informaţii >

Învierea Domnului

Învierea Domnului

„Ziua Învierii să ne luminăm, popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântam cântare de biruință”(Canonul Învierii, peasna I)

mai multe informatii >


„Căci aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”

(Ioan 3, 16)

 

WebSite realizat de Atelier 26