Duminica Ortodoxiei – Ziua biruinței Adevărului dumnezeiesc. Expoziție de icoane pictate de copii, la Catedrala Veche

Duminica Ortodoxiei, zi a bucuriei. Ca o cunună așezată primei săptămâni din Postul Paștelui, Duminica Ortodoxiei este primul mare popas duhovnicesc din rândul celor șapte Duminici reper (a Sfântului Grigore Palama, a Sfintei Cruci, a Sfântului Ioan Scărarul, a Sfintei Mariei Egipteanca, a Floriilor și a Învierii), ce ne înlesnesc răspunsul dat chemării de a lua Lumină în Noaptea Învierii.

Astăzi, răspunzând chemării canonului Sfântului Andrei Criteanul de a ne trezi sufletele pentru ca Hristos să se milostivească spre noi, ne înălțăm a bucurie chipurile primind îndemnul transmis prin Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Duminica Ortodoxiei 2021 de a fi biruitori ”cu ajutorul harului lui Dumnezeu, asupra patimilor lăcomiei, trufiei sau mândriei din noi, care ne pândesc mereu, punând în locul acestora virtuțile smereniei și ale iubirii milostive față de oamenii din jurul nostru, pentru a redescoperi în ei chipul lui Hristos cel smerit”.

Chemărilor spre bucuria biruinței dreptei credințe au răspuns astăzi și tinerii de toate vârstele care au participat la Liturghia Arhierească săvârșită la Catedrala Veche din Cetatea Aradului de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Liturghie și împreună-rugăciune din care am înțeles că doar fiind ”mâinile iubirii Lui în Familie, Biserică, Școală, comunitate și instituțiile unde lucrăm”, după cum a spus Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură, vom vedea cerul deschizându-se și pe îngerii Domnului suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.

Cuvântul Ierarhului

Duminica Ortodoxiei – ziua biruinței adevărului dumnezeiesc

”Prima Duminică din Postul Mare este numită Duminica Ortodoxiei, adică sărbătoarea biruinței dreptei credințe împotriva tuturor ereziilor și rătăcirilor care au asaltat-o timp de opt veacuri, și este îndeosebi sărbătoarea restabilirii cinstirii icoanelor așa după cum s-a stabilit la Sinodul VII Ecumenic de la Niceea (787).

În această Duminică se citește în bisericile din parohii și mănăstiri, Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care se arată istoria și învățătura Bisericii cu privire la perioada iconoclastă și biruința dreptei credințe asupra tuturor ereticilor.

De fapt, biruința dreptei credințe este o împlinire firească a făgăduinței Mântuitorului Iisus Hristos care a spus despre Sfânta Sa Biserică: nici porțile iadului nu o vor putea birui.

Pe lângă mesajul Sfântului Sinod aș dori să pun la sufletul dumneavoastră învățătura Domnului nostru Iisus Hristos care ne este dată prin pericopa evanghelică (Ioan 1,43-51) și apostolică (Evrei 11,24-26), alese de Sfinții Părinți ai Bisericii pentru această zi.

Mântuitorul Hristos se întâlnește cu Filip și Natanael, care Îi devin ucenici. După ce Filip este chemat la apostolat, el îl cheamă pe Natanael, spunându-i: „Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret”. Din întâlnirea și dialogul Domnului Hristos cu Natanael, acesta înțelege și vede că Iisus este un proroc care cunoaște duhovnicește inimile oamenilor, identitatea lor, calitatea vieții lor, sinceritatea lor, și inspirat fiind, mărturisește: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești regele lui Israel”. 

Observăm că vederea lui Filip asupra Domnului este lumească, trupească (fiul lui Iosif din Nazaret), pe când vederea lui Natanael este prin credință, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După această mărturisire, Domnul Hristos spune lui Natanael și Filip: „Adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului”. Așadar, înțelegem că cel care mărturisește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, acela va vedea Împărăția lui Dumnezeu. Aceasta mărturisire este o condiție fundamentală pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu.

Din Evanghelia Duminicii Ortodoxiei învățăm că, dreapta credință este mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos, iar în al doilea rând, dreapta credință este vedere duhovnicească sau modul de cunoaștere și trăire a realităților netrecătoare.

Sfântul Apostol Pavel și apoi Sfinții Părinți au văzut o legătură între dreapta credință și dreapta vedere cerească: „Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”.

Credința este o cunoaștere dincolo de cunoașterea simțurilor, iar icoana este o vedere prin credința a Împărăției lui Dumnezeu, pentru că lumina din jurul sfinților în icoană este slava din Împărăția lui Dumnezeu în care au intrat ei și unde suntem chemați și noi să mergem.

Astfel, învățăm că postul și rugăciunea au ca temelie dreapta credință.  Ereticii, chiar dacă se roagă și postesc mult, nu se mântuiesc pentru că s-au abătut de la dreapta credință.

Bucurându-ne de faptul că Ortodoxia este puterea lui Dumnezeu ascunsă în fragilitatea ființei umane, să iubim Biserica și să fim încredințați de ajutorul lui Dumnezeu.

Aflându-ne într-o perioadă de mari încercări pentru țară și lume, lansăm aici în Catedrala veche a Aradului, Programul misionar: Slujirea Ortodoxiei în pandemie, la copii, tineri și vârstnici, în parohii și mănăstiri. De fapt este o continuare mai profundă a slujirii aproapelui prin activități pastorale, culturale, educaționale și filantropice prin mijloacele posibile, adaptându-ne la condițiile restrictive din timpul pandemiei.

Bunul Dumnezeu să ne ajute, pentru ca la rândul nostru să fim mâinile iubirii Lui în Familie, Biserică, Școală, comunitate și instituțiile unde lucrăm.

La mulți și binecuvântați ani cu mărturisire jertfelnică, dorim fiilor și fiicelor Bisericii Ortodoxe.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în Duminica Ortodoxiei.

Expoziție de icoane, pictate din suflet de copil

Și cum Ortodoxiei îi stă bine frumos zugrăvită în haina bucuriei, Catedrala Veche a fost astăzi gazda bună a unei expoziții de icoane realizate de copiii Grădiniței PP 13 și Grădiniței ”Curcubeul copiilor” din Arad. Icoane din suflet de copii care, în Duminica Ortodoxiei, ne-au șoptit din tinda Catedralei ”Sfântul Ioan Botezătorul”:

”Pământul acesta Iisuse Hristoase

E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu” (Nichifor Crainic, Cântecul Potirului)

Ortodoxie, bucurie, împreună-rugăciune, comuniune și multe, multe zâmbete culese de pe chipuri de copii, atunci când la finalul Sfintei Liturghii au fost răsplătiți de Preasfințitul Părinte Emilian cu icoane și daruri.

www.glasulcetatii.ro