Dăruire și jertfelnicie. Activitatea părintelui Traian-Ioan Micoroi ca paroh al Catedralei Vechi (2014-2020)

Intrarea în Noul An prilejuiește de fiecare dată o retrospectivă a trecutului, dar și o proiecție a viitorului. Și pentru comunitatea din jurul Catedralei Vechi, ziua de 1 ianuarie 2021 a prilejuit un astfel de moment. După săvârșirea Sfintei Liturghii și a Tedeumului de către Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc instalarea noului preot paroh al Catedralei Vechi, în persoana părintelui Flavius Petcuț, Protopop al Aradului. Momentul învestirii noului paroh a prilejuit și o evidențiere a rodnicei activități desfășurată de părintele Traian Micoroi, ca paroh la Catedralei Vechi, vreme de 6 ani, activitate pe care Preasfințitul Părinte Emilian a creionat-o în cuvântul său de mulțumirea adresat părintelui Traian Micoroi. Un astfel de moment oferă un bun prilej de a prezenta detaliat activitatea părintelui ca paroh al Catedralei Vechi, prezentare precedată și de o scurtă biografie.

Preacucernicia sa s-a născut la data de 18 martie 1955, în localitatea Olari, județul Arad. Urmează cursurile Seminarului Teologic din Caransebeș între anii 1970-1975, apoi cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu între anii 1976-1980. La data de 8 septembrie 1981 este hirotonit diacon, iar la data de 23 septembrie 1984 preot, apoi numit preot catedral, urmând ca de la data de 01 octombrie 1990 să fie transferat la Parohia Arad-Centru. La data de 01 noiembrie 1988 Preasfințitul Episcop dr. Timotei Seviciu îl numește consilier administrativ-bisericesc la Centrul eparhial, funcție pe care o deține până la data de 01 septembrie 2013, desfășurând o activitate administrativă exemplară.

Începând din aprilie 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, părintele Traian-Ioan Micoroi preia administrarea Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru.

La scurt timp, întregul ansamblu arhitectonic al Catedralei istorice a Aradului a intrat într-un amplu proces de restaurare. Totodată, patrimoniul cultural-liturgic a fost revalorificat, evidențiat și așezat la loc de cinste ca o mărturie vie a legăturii cu trecutul și a responsabilității față de prezent și de viitor. În acest sens, biblioteca parohiei care cuprinde cărți de patrimoniu și alte multe lucrări teologice și istorice valoroase, a intrat într-un complex proces de organizare. De asemenea, obiectele liturgice, care coboară pe firmamentul istoriei până în sec. XVIII, au fost restaurate dimpreună cu unele creații iconografice de certă valoare patrimonială.

În ceea ce privește ansamblul arhitectural, au fost efectuate ample lucrări de structură și infrastructură, de amenajări interioare, așa încât, întregul spațiu aferent Catedralei Vechi a dobândit o înfățișare nouă, în conformitate cu valoarea istorică și arhitecturală a clădirilor. Prezentăm sintetic și cronologic întreaga activitate a părintelui Traian Micoroi, din aprilie 2014, până la finele anului 2020:

Activități liturgic-pastorale

 1. Reorganizarea hramului bisericii printr-un program de slujbe speciale (din anul 2014).
 2. Reorganizarea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului printr-un program de slujbe specifice acestui praznic și, totodată, a întregii perioade de post ce precedă această sărbătoare (din anul 2014).
 3. Aducerea unei părticele din moaștele Sf. Ioan Botezătorul, din Sf. Munte Athos (2016), pentru care s-a confecționat o raclă din lemn cu ferecături de argint (2017).
 4. Revigorarea stranei Catedralei Vechi, începând din anul 2003, prin cooptarea unor tineri teologi, în număr de zece – mulți dintre ei devenind slujitori ai Sfântului Altar –, evidențiind prin aceasta dragostea și responsabilitatea sa față de tradiția și cântarea locală.
 5. Exhumarea osemintelor părintelui profesor dr. Petru Deheleanu și ale celorlalți membri ai familiei sale din cimitirul orășenesc, unde au fost înhumate inițial și reînhumate în cimitirul Mănăstirii Hodoș-Bodrog.

Activități culturale

 1. Organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la târnosirea Vechii Catedrale a Aradului (9-11 octombrie 2015).
 2. Tipărirea monografiei Catedralei Vechi, lucrare aflată în manuscris și dată spre publicare Parohiei Arad-Centru de către doamna preoteasă Florica Vesa, cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi din Arad (Pr. dr. Pavel Vesa, Spiritualitate ortodoxă arădeană. Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2015, ISBN: 978-606-92750-7-8, 267 pp.).
 3. Tipărirea și coordonarea volumului omagial dedicat împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi (Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului. Tradiție și actualitate (1865-2015). 150 de ani de istorie, spiritualitate și cultură ecleziastică, Coordonatori: Preot Paroh Traian-Ioan Micoroi, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Asist. Univ. Dr. Marcel Tang, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2015, ISBN: 978-606-94110-0-1, 361 pp.).
 4. Organizarea manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 (9-11 noiembrie 2018).
 5. Tipărirea albumului monografic dedicat Catedralei Vechi, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, în două ediții (Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang, Catedrala Ortodoxă Veche – centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2018, ISBN: 978-606-94110-8-7, 387 pp.; Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang, Catedrala Ortodoxă Veche – centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, Ediția a 2-a, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2019, ISBN: 978-606-9052-04-4, 403 pp.).
 6. Tipărirea unei broșuri de popularizare privind istoria Catedralei Vechi din Arad: Catedrala Veche a Aradului. Istorie și actualitate. Schiță istorică, Tipografia Gutenberg, Arad, 2019.
 7. Organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la înființarea Corului „Armonia” al Catedralei Vechi (24-26 mai 2019).
 8. Tipărirea și coordonarea volumului omagial dedicat împlinirii a 100 de ani de la înființarea Corului „Armonia” (Armonia Centenar 1919-2019. Un veac de cântare corală în Catedrala Veche a Aradului, Coordonatori: Pr. Paroh Traian-Ioan Micoroi, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2019, ISBN: 978-606-9052-05-1, 336 pp.).

 Activități misionar-filantropice

În calitate de paroh a coordonat și îndrumat (încă din anul 2010) Asociația femeilor creștin-ortodoxe „Cuvioasa Paraschiva” de pe lângă Parohia Arad-Centru. Amintim activitățile caritative ale acestei asociații desfășurate în perioada 2010-2020: ajutorarea cu alimente și bani a familiilor sărace, a persoanelor bolnave și cu dizabilități, a vârstnicilor, a persoanelor fără adăpost, a șomerilor și a persoanelor aflate în situații dificile. Asociația a avut în vedere și realizarea unor nevoi fizice materiale și spirituale ale unor colectivități sociale, cum ar fi: școli, creșe, grădinițe, orfelinate, spitale, azile de bătrâni. O atenție deosebită a fost acordată copiilor din familiile sărace, monoparentale, orfanilor, prin atragerea lor la Sfânta Liturghie și prin activități specifice vârstei lor. Tot în cadrul obiectivelor asociației se înscriu și colectarea de bunuri, respectiv alimente, îmbrăcăminte, medicamente, proteze, aparate locomotorii, mijloace de transport pentru persoane cu handicap, obiecte de uz casnic și distribuirea acestora celor nevoiași.

Activități administrative și edilitare

 1. Renovarea și reamenajarea biroului parohului, a bibliotecii și a arhivei prin lucrări de igienizare, reparații pereți și pardoseli, înlocuit uși și ferestre, înlocuit calorifere, refăcut instalația electrică, zugrăvit, confecționat și montat polițe pentru documente, reviste și cărți (2014).
 2. Amenajarea a două spații ca magazii pentru lucrurile bisericii: acoperăminte, prapori, butoaie pentru agheasmă, etc. (2015).
 3. Renovarea sălii corului/sala de festivități a parohiei – lucrări de reparații capitale la pereți și acoperiș; vopsit tâmplărie; refăcut instalația electrică și zugrăvit (2015).
 4. Inventarierea cărților și revistelor existente în arhiva și biblioteca parohiei, pe suport electronic (2015).
 5. Restaurarea și evidențierea patrimoniului liturgic-bisericesc: obiecte liturgice (potire de argint, sfeșnice de argint, candele etc.); icoane; veșminte arhierești; mitre și antimise (2015).
 6. Reabilitarea și amenajarea curții interioare prin lucrări de infrastructură; refacerea instalațiilor de scurgere menajeră și pluvială; instalații de irigat; montare pavaj; amenajarea spațiului verde; achiziționarea de bănci noi pentru curtea bisericii; reabilitarea și punerea în funcție a unei fântâni aflată pe axul altarului, precum și racordarea ei la peisajul arhitectural al Catedralei Vechi; refacerea zidurilor de incintă prin confecționarea unui gard de fier forjat, precum și a porților de la cele două intrări, cu respectarea întocmai a vechii lor arhitecturi; repararea și zugrăvirea zidurilor interioare ale clădirii din partea dreaptă (sud) a catedralei (2015).
 7. Construirea unui lumânărar din zid în partea dreaptă a catedralei, construcția preluând teme arhitecturale din structura și arhitectura bisericii (2015).
 8. Restaurarea celor două troițe și reamplasarea lor într-un spațiu potrivit al curții (2015).
 9. Restaurarea ușilor de lemn de la cele trei intrări ale bisericii, precum și a ancadramentelor de piatră (2015).
 10. Renovarea și refacerea birourilor oficiului parohial finalizate prin: sală de ședință/recepție, unde s-a conceput și amenajat o galerie de tablouri cu portretele episcopilor, preoților și diaconilor care au slujit de-a lungul timpului în catedrala istorică a Aradului; sală de primire; secretariat și baie de serviciu (2016).
 11. Restaurarea întregului mobilier al parohiei: scaunele din sala de festivități (sala corului) și din sala de ședințe, precum și a corpurilor de bibliotecă și a dulapurilor (2016).
 12. Restaurarea a șapte icoane picate pe lemn, din patrimoniul catedralei, de o mare valoarea artistică și religioasă și repunerea lor în spațiile aferente (2016).
 13. Recuperarea și restaurarea „Chivotului lui Bosioc” (1899), obiect cu valoare de simbol în istoria Catedralei Vechi, o piesă arhitecturală de excepție, un element integrator al ansamblului arhitectural al interiorului catedralei și al Sfântului Altar, în mod particular (2016).
 14. Restaurarea Mormântului Domnului, obiect de cult și element arhitectural de mare importanță în istoria catedralei, a vieții liturgice și a ansamblului sculpturilor în lemn din interiorul bisericii (2016).
 15. Confecționarea a două tetrapoade (proschinitare) în pronaosul bisericii, după forma și modelul Tronului Maicii Domnului de pe solee, precum și a două rame-avizier cu suport pentru icoane (2016).
 16. Renovarea veșmântarelor prin următoarele lucrări: subzidire, reparații la pereți, înlocuit șarpantă și învelitoare, montarea pe acoperiș a două cruci din inox placate cu aur de 24 karate, montarea pardoselii din granit în locul celei de ceramică (2017).
 17. Refăcut din temelie antreurile, structură și acoperiș, montarea pe acoperiș a două cruci din inox placate cu aur de 24 karate, montat pardoseală, zugrăvit și vopsit interior și exterior (2018).
 18. Reparații capitale la acoperiș, șarpanta, izolație, tencuieli și zugrăveli, ferestre și uși exterioare la biserica Ortodoxă Română Arad, str. M. Eminescu, nr, 57A. La acestea se adaugă confecționarea și montarea de icoane din mozaic pe frontispiciul laturii de est, precum și un vitraliu deasupra ușii de intrare, construirea unui lumânărar din zid în fața bisericii, construcția preluând teme arhitecturale din structura și arhitectura bisericii (2018-2019).
 19. Întocmit documentația și obținut avize pentru autorizare de lucrări de reparație capitală a turnurilor catedralei; începerea reparațiilor la turnul din stânga catedralei, precum și asigurarea financiară a costurilor lucrării (2018-2020).

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang