Slujire Arhierească în Duminica Sfântului Apostol Toma, la Catedrala Veche din Arad

Despre Duminica Sfântului Apostol Toma și despre drumul de la îndoială la credință a vorbit și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în cuvântul de învățătură rostit în Catedrala Veche din Cetatea Aradului, unde, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie.

Cuvântul Ierarhului

„Săptămâna luminată, având în centru evenimentul Învierii Domnului, ne argumentează an de an și zi după zi despre faptul că Iisus Hristos Cel înviat S-a arătat ucenicilor Săi în seara zilei Învierii Sale pentru a-i încredința că El a trecut prin moarte și a biruit-o. Trupul Lui nu a cunoscut stricăciunea pentru că era unit cu Dumnezeirea Fiului Cel veșnic. Iar sufletul lui Hristos nu a putut fi ținut în iad, tot pentru că era unit cu Dumnezeirea Sa.

Prima lucrare a Domnului Hristos după biruința Sa asupra morții a fost aceea de a împărtăși ucenicilor Săi puterea de a ierta păcatele, așa după cum ne încredințează Sfântul Ioan Evanghelistul în fragmentul citit astăzi la Sfânta Liturghie (Ioan 20, 19-31).

După cum observăm din relatările Sfinților Evangheliști, Mântuitorul Hristos are o atitudine și comportament diferit înainte și după Învierea Sa din morți. După Înviere, Hristos se arată doar celor apropiați, doar celor ce consideră că merită să se reveleze, fiind nelimitat în atotprezența Sa și în a trece prin ușile încuiate.

El se arată ucenicilor fără să fie prezent Toma, dar și în prezența lui, voind să-l vindece pe acesta de îndoială, pe un ton de mustrare și printr-o dovadă palpabilă, fizică, de atingere a trupului Său înviat din morți: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele, și adu mâna ta și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios”. Însă când s-a atins de trupul omenesc al lui Hristos, Toma a mărturisit Dumnezeirea Lui, zicând: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”

Toma s-a atins de trupul material, văzut și spiritualizat, dar a mărturisit pe Dumnezeu Cel nematerial, nevăzut și nemărginit. S-a atins de semnele suferinței și ale Crucii lăsate de păcatele oamenilor și a mărturisit puterea biruinței vieții și slava Învierii Domnului Hristos.

Prin această întâlnire, Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe Toma de puținătatea credinței, pe ucenici îi vindecă de teamă, iar pe noi, cei de peste veacuri, care suntem prietenii Săi, cei pentru care El înviază în fiecare an și cu care petrecem nu doar patruzeci de zile după Înviere, ci zi de zi, clipă de clipă în interiorul nostru, în ființa noastră, spune: „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!”. Astfel Hristos ne încredințează că a înviat cu adevărat, că este viu și că este cu noi și că nu refuză mâhnirea noastră, ori lupta și dorința noastră de a ne convinge de adevăr.

Așadar, credința nu este o vedere fizică, trupească, prin simțuri, ci este o vedere spirituală, o cunoaștere a realităților spirituale nevăzute și netrecătoare: „Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, viață să aveți în numele Lui” (Ioan 20,31). Cu alte cuvinte, înțelegem că rodul credinței noastre în Hristos este viața veșnică, iar scopul scrierii Evangheliei este acela de a ne întări în credința în Iisus Hristos Cel răstignit, mort și înviat, și de a ne chema la mântuire, adică viața veșnică.

Credința noastră Ortodoxă nu este o filosofie, o teorie, o convingere intelectuală, ci o legătură vie cu Dumnezeu Cel viu, Creatorul lumii, Care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor S-a făcut Om. Sf. Ap. Pavel spune despre credință: „Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11,1).

În această Duminică a Sfântului Apostol Toma, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul credinței, care așa după cum vedem din cuprinsul Sfintei Liturghii vine din ascultarea cuvântului Evangheliei, apoi ne mărturisim credința în adevărul Evangheliei prin Crez (Simbolul Credinței), iar după aceea ne împărtășim cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu în Sfânta Euharistie.

Domnul Hristos nu S-a simțit ofensat de atitudinea lui Toma, de unde înțelegem că dorința noastră legitimă de a-L cunoaște, a-L recunoaște ori a-L „întâlni” și „simți”, fie în Taina Botezului, a Spovedaniei, fie în Taina Euharistiei, în post, în rugăciune, în Lumina care se coboară din cer peste Sfântul Mormânt și în toate faptele bune sunt dorințe pe care El le binecuvintează. Să fim încredințați că Mântuitorul Hristos nu binecuvintează ateismul, aroganța sau îndărătnicia celor care se opun adevărului descoperit oricât de evident ar fi el, așa după cum observăm în jurul nostru. Nu cred că ar mai trebui să dorim să punem mâna noastră în coasta Lui, nici să ne rătăcim pe la case de rugăciuni sau în ideologii lumești, ci să punem mâna pe Sfânta Scriptură, să fim vii în Sfânta Biserică și să fim ancorați în Sfânta Liturghie.

Să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să ne vindece de puținătatea credinței, de boală, de lipsa dragostei, de rătăciri, de ignoranță, de lăcomie, de clevetire și de alte manifestări ale noastre care ne despart de El și de oameni. Hristos a Înviat!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Astăzi, în casele noastre fiind, putem afla fericirea sau nu. Putem, prin ascultare, smerenie, responsabilitate și dragoste a gusta din fericirea celor ce „n-au văzut și au crezut” sau putem la nesfârșit rămâne cu degetul întins spre rănile lui Hristos punând la îndoială tot, acuzând iresponsabil și încercând a fi deasupra tuturor părându-ni-se doar a fi lumină în candele stinse, în vremuri ce se cere a fi mai mult ca niciodată aprinse.

Să ne rugăm spre iertare și vindecare. Vindecare de „puținătatea credinței, de boală, de lipsa dragostei, de rătăciri, de ignoranță, de lăcomie, de clevetire și de alte manifestări ale noastre care ne despart de El și de oameni”, pentru că doar așa putem aprinde candelele și să mărturisim cu propriile vieți zicând: „Domnul meu și Dumnezeu meu!”.

Ajută, Doamne, îndoielilor noastre și pomenește pe toți cei dragi ai noștri plecați în veșnicie și pomeniți astăzi de Slujitorii Sfintelor Altare.

www.glasulcetății.ro – Daniela Burlacu