Aniversarea a 50 de ani de activitate a Părintelui Arhidiacon Iov Orădan

Duminică, 12 februarie 2017, Părintele Arhidiacon, Iov Orădan, (pensionar), care a activat la parohia Arad – Centru (Catedrala Veche) a împlinit cincizeci de ani de slujire la sfântul altar strămoşesc.

În cadrul Sfintei Liturghii – în Catedrala Veche – preoţii din sobor au făcut ectenii speciale, mulţumind lui Dumnezeu împreună cu Sfinţia Sa, pentru binefacerile primite prin Pronia Divină.

După încheierea Sfintei Liturghii, pr. prof. dr. Ioan Tulcan, în numele soborului slujitor a rostit un cuvânt colegial de apreciere pentru întreaga activitate. Corul Catedralei a intonat „Mulţi ani trăiască!”, iar sărbătoritul a primit un frumos buchet de trandafiri albi.

Părintele Arhidiacon, Iov Orădan, răspunzând, a mulţumit Bunului Dumnezeu, citând cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola I Corinteni 15, 10: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui […] n-a fost zadarnic; m-am ostenit […] dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.”

A urmat apoi agapa frăţească în sala festivă a parohiei Arad – Centru, la care au participat toţi preoţii slujitori, diaconii, cântăreţii, membrii Consiliului Parohial şi câteva rudenii apropiate

Atât în biserică, cât şi în sala festivă, Sfinţia Sa a punctat câteva din activităţile desfăşurate, pe lângă slujirea la sfântul altar:

  1. A fost profesor de religie la Şcoala Normală „D. Ţichindeal”, unde a pus icoane în toată şcoala;
  2. Concomitent, a fost numit profesor şi la seminarul Teologic din Arad. Aici, în toamna anului 1996, au venit din Rep. Moldova trei tinere care au urmat cursurile seminarului. Le-a purtat de grijă, ba, mai mult, văzând că duminica nu au mâncare la cantină, le-a luat în familie şi timp de un an şcolar toate trei au mâncat în fiecare duminică împreună cu membrii familiei Sfinţiei Sale;
  3. Ca protopop al Protopopiatului Ortodox Român, Arad, în anul 1996, a desfiinţat târgul din jurul mănăstirii Hodoş-Bodrog, cu ocazia hramului de 14-15 august. Pe vremea comunismului, un parc de distracţii era amplasat aproape de intrarea în mănăstire, iar mulţi indivizi ascultau muzică uşoară cu aparatele date la maximum şi deranjând slujbele în mănăstire. Prin două articole scrise la ziarul „Adevărul” din Arad, mănăstirea şi-a recăpătat liniştea;
  4. Tot din 1996, deţinând şi funcţia de protopop, în acelaşi timp fiind şi diacon însoţitor al preasfinţitului Părinte episcop Timotei la sfinţiri de biserici în protopopiatul Arad, avea obligaţia de a-l beneventa pe ierarh la sosirea în parohie, respectiv în faţa bisericii, în prezenţa organelor locale şi a mulţimii de credincioşi. În majoritatea cuvântărilor s-a străduit să scoată în evidenţă identitatea noastră românească, ortodoxă şi strămoşească.

În parohia Andrei Şaguna, com. Zimandul Nou, la sfinţirea bisericii (30 nov. 2008) vorbind despre mitropolitul Andrei Şaguna a arătata aprecierile românilor şi ale străinilor la adresa marelui mitropolit al Ardealului, care, prin Regulamentul Organic a asigurat viaţa, drepturile şi libertăţile poporului român din Ardeal.

Alte teme pe care le-a abordat în cuvântările sale au fost Biserica – locaş de închinare şi legătura cu strămoşii prin Biserică sau Rolul Bisericii Ortodoxe Române în viaţa poporului român. Acest rol al bisericii a fost întreit:

  1. A format cultura poporului român;
  2. L-a învăţat limba din cărţile sfinte de slujbă;
  3. I-a păstrat fiinţa şi unitatea naţională.

În concluzie, Biserica Ortodoxă Română a păstrat fiinţa şi unitatea naţională a poporului român prin rugăciune şi cultură.

Sfinţia Sa a încheiat cu cuvintele poetului ţărănimii, Octavian Goga: „Noi, prin vremi ce ne-ncercară, / Altă armă n-am avut,  / Decât dragostea de Ţară, / Ce strămoşii ne-o lăsară, / Şi pe domnul Sfânt de scut. Domnul Sfânt să ne iubească  / Şi-al Său Duh ocrotitor / Plin de pace să plutească / Peste Ţara Românească  / Şi-al românilor popor.”

Administraţia Catedralei Vechi