Prima ședință de Consiliu parohial din anul calendaristic 2017

În seara zilei de 23 februarie a. c., în sala de ședințe a Parohiei Arad-Centru, a avut loc sub președinția Preacucernicului Părinte Traian-Ioan Micoroi, Parohul Catedralei Vechi, prima ședință de Consiliu parohial din anul calendaristic 2017.

Consiliul parohial s-a întrunit, pentru analizarea execuției bugetare din anul 2016 și pentru a delibera asupra problemelor curente ale parohiei prezentate în cele nouă puncte ale Ordinei de zi.

În cuvântul de deschidere, parohul a mulțumit celor prezenți pentru faptul că au răspuns unanim invitației din această seară și pentru implicarea în soluționarea problemelor parohiei noastre.

După cuvântul de deschidere a ședinței, Preacucernicul Părinte Arhidiacon Tiberiu Ardelean – Secretarul Consiliului parohial, a făcut apelul nominal al membrilor Consiliului parohial, în urma căruia se constată că pe temeiul prevederilor art. 62 (3) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, membrii Consiliului parohial sunt prezenţi în număr statutar pentru a lua hotărâri valide, şi astfel, preşedintele declară şedinţa deschisă.

La invitația Președintelui Consiliului parohial, Preacucernicul Părinte Arhidiacon Tiberiu Ardelean dă citire Ordinei de zi, care este aprobată de membrii Consiliului în forma prezentată.

În continuare parohul a prezentat modul în care administrația parohială a dus la îndeplinire hotărârile luate de Consiliul parohial în ședința precedentă, ținută la data de 20 decembrie 2016.

Apoi, a fost prezentată Circulara Sfintei Arhiepiscopii nr. 230/2017 (Temei nr.63/2017), cu privire la organizarea colectei pentru Fondul Central Misionar, din Duminica Ortodoxiei-2017.

În continuare s-au prezentat și dezbătut problemele curente ale parohiei, luându-se hotărâri în funcție de votul exprimat.

Un punct important de pe ordinea de zi a acestei ședințe a fost prezentarea, dezbaterea și votarea execuției bugetare a parohiei pentru anul 2016, părintele paroh făcând o detaliată și precisă prezentare, în comparație cu anul 2015.

Ședința de consiliu s-a încheiat într-un ton duhovnicesc, părintele paroh prezentând programul liturgic și misionar al parohiei pentru perioada Postului Mare și a primei săptămâni din cadrul acestuia.

O notă distinctă a ședinței a constituit-o intervenția Domnului Dr. Florinel Cozma, membru al Adunării Naționale Bisericești care a adus în atenția celor prezenți personalitatea Patriarhului Iustinian Marina, plecând de la un interviu foarte documentat pe care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu l-a prezentat intr-una din zilele trecute la Radio Trinitas. Domnia Sa a prezentat câteva din motivele pentru care Sfântul Sinod a dispus comemorarea în mod deosebit pe tot parcursul anului acestuia a Patriarhului Justinian în toate eparhiile, parohiile, școlile teologie și mănăstirile Patriarhiei Române, evidențiind și legătura pe care a avut-o cu Chiriarhul nostru, Înaltpreasfinția Sa Dr. Timotei Seviciu. Cuvântul Domniei Sale a fost completat de părintele paroh, care a subliniat latura liturgică a păstoririi vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian Marina, iar în continuare Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad, a evidențiat foarte documentat latura teologică a păstoririi sale, mai precis, organizarea și dezvoltarea învățământului teologic românesc, în contextul împrejurărilor politice din acea perioadă.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, preotul paroh mulţumeşte celor prezenţi pentru sprijin şi implicarea în bunul mers al parohiei, după care şedinţa se încheie rostindu-se rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat…”.

Prof. dr. Marcel Tang